Nordic Drugs Stora Pris 10 år

 

År 2020 delades Nordic Drugs Stora Pris ut för 10:e gången!
I samarbete med Svensk Förening för Beroendemedicin har hela 500.000 kronor delats ut sedan starten 2011.

För att fira och uppmärksamma detta hölls en Jubileumskonferens i Malmö den 10 november 2021, där så gott som alla pristagare var på plats och höll föredrag – det blev en mycket välfylld dag med både historiska återblickar och om hur vi ser på framtiden.

 

Välkommen att ta del av pristagarnas presentationer nedan.

Att vänta på LARO, då och nu

Öl Charlotte Gedeon, Solstenen (Metadonmott., Lund)

 

Se jubileumsföredrag

LARO då och nu. Hur har utmaningar och möjligheter förändrats?

Professor Markus Heilig, Linköping

 

Se jubileumsföredrag

Metadonbehandling i Sverige – från Ulleråkersmodellen till LARO

Med dr, leg hälso och sjukvårdskurator Hanna Ljungvall, Beroende-Akademiska

 

Se jubileumsföredrag

Från civil olydnad till spridd rutinverksamhet

Doc Bengt Ljungberg och infektionsläkare Madlene Holmqvist, Sprutbytet Lund

 

Se jubileumsföredrag

”Arena-Mellanrummet”

Verksamhetschef Maria Dahlstedt, Convictus

 

Se jubileumsföredrag

Opioidberoende vid långvarig smärta, har vi lärt oss något?

Öl Annica Rhodin, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Se jubileumsföredrag

PRIO Primärvården i LARO – utmaningar och vägen framåt

ST-läkare Disa Dahlman & Koordinator Katja Troberg, PRIO-projektet


Se jubileumsföredrag

LARO i den svenska narkotikapolitiken på 2020-talet

Professor Björn Johnsson, Malmö

 

Se jubileumsföredrag

Föreläsning stipendiat 2020

Öl Martin Kåberg, Stockholm Beroendecentrum

Se jubileumsföredrag

Föreläsning stipendiat 2021

Professor Fred Nyberg, U-FOLD Uppsala

 

Se jubileumsföredrag