Nordic Drugs Stora Pris

I syfte att främja god vård av patienter med opioidberoende i Sverige instiftade Nordic Drugs år 2011 stipendiet Nordic Drugs Stora Pris á 50 000 kronor.

Denna sida är endast avsedd för vårdpersonal

 

 

 

Nordic Drugs Stora Pris

I syfte att främja god vård av patienter med opioidberoende i Sverige instiftade Nordic Drugs år 2011 stipendiet Nordic Drugs Stora Pris á 50 000 kronor. Stipendiet avser att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opioidberoende i Sverige.

Arbetet skall ha, eller skall ha haft som målsättning att förbättra diagnos, behandling och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid opioidmissbruk. Stipendiet kan tilldelas enskild person eller klinik, verksam i privat eller offentlig beroendeverksamhet. Stipendiemedlet skall användas för fortbildning och utveckling inom respektive område.

Vinnare 2022

”Mikael Sandell har som erfaren kliniker och inspirerande föreläsare gjort stora insatser för att modernisera och höja nivån på vården av opioidberoende i Sverige. Som pionjär för ett skadereducerande perspektiv har han lyckats nå även svårt utsatta människor som tidigare ofta stått utan hjälp från sjukvården.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i fälten för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Är du vårdpersonal?(Obligatoriskt)

Tidigare vinnare

2021

Uppsala Forum för forskning om Läkemedel och Drogberoende (U-FOLD) har de senaste 10 åren etablerat sig som en viktig aktör inom beroendeområdet med bland annat forskning och utbildningar som fått stor positiv betydelse även på nationell nivå.

Läs mer

2020

Martin Kåberg har genom sin breda kompetens och sitt starka engagemang spelat en avgörande roll för att sprututbytet etablerats i Stockholm.

Läs mer

2019

Nordic Drugs Stora Pris 2019 tilldelas Björn Johnson och Torkel Richert i Malmö, för deras vetenskapliga arbeten som givit upphov till ny kunskap, vilken otvivelaktigt bidragit till en positiv utveckling av underhållsbehandlingen i Sverige.

Läs mer